مشاور ارشد پروژه شبکه مدارس اروپا:

کشوری که بگوید فیلترینگ ندارد، دروغ گفته است

استاد دانشگاه موناش گفت: غالبا تمام کشورهای دنیا می‌گویند که ما خواهان دسترسی آزاد کاربران‌مان به اطلاعات هستیم اما در عمل سیاست‌هایی در این باره دارند.

آخرین اخبار