به مناسبت ۲۸ بهمن سالروز وفات یک مربی بزرگ

میرزا علی اکبر نوقانی؛ پیشگام دفاع در برابر ماتریالیسم

میرزا علی اکبر نوقانی از شاگردان آیت الله میرزا مهدی اصفهانی جزو پیشگامان مبارزه دربرابرمادیگرایی است که متقدم از فضلای حوزه علمیه قم به این مهم پرداخته است

آخرین اخبار