خروج قطار مشهد-تهران از خط

سه واگن قطار مسافربری مشهد – تهران امروز در حد فاصل ایستگاه های شیرین چشمه – بسطام از ریل خارج شد و خوشبختانه به هیچیک از مسافران آسیبی وارد نشد.

آخرین اخبار