طی هفدهمین سفر رییس جمهور به آذربایجان شرقی؛

دریاچه ارومیه در حاشیه ماند/ابتکار؛ غایب بزرگ در تبریز

در حالی که شاید بیشترین مطالبات مردم تبریز درباره دریاچه ارومیه بود، دولت به راحتی از این مسئله عبور کرده و معصومه ابتکار در این سفر همراه هیئت دولت نبود.

آخرین اخبار