لایحه جامع خاک، به زودی تقدیم مجلس می‌شود

مدیرکل دفترآب و خاک سازمان حفاظت از محیط‌زیست گفت: این سازمان با تهیه و تدوین لایحه خاک از منظر جلوگیری از آلودگی و فرسایش خاک، لایحه جامعی را تهیه کرده است

آخرین اخبار