مردمی نبودن مشکل اصلی اقتصاد ایران است

رئیس اتاق اصناف گفت:مشکل اصلی در عرصه اقتصادی و این که شاهد رشد چندانی نبوده‌ایم این بوده که اقتصادایران را نتوانسته‌ایم طبق خواسته‌های رهبری مردم محورکنیم.

اولین داوطلب جراحی پیوند مغز انسان

عمل جراحی موسوم به HEAVEN-GEMINI (بهشت- جوزا)، بر اساس برآورد کارشناسی به صد جراح و ۳۶ ساعت زمان نیاز دارد و در طی آن اتصال مغز و نخاع کاملاً قطع می‌شود.

بازی با افکار عمومی توسط کابینه تدبیر و امید/یارانه حذف شد، حذف نشد، فرآیند حذف شروع می شود

موضوع تایید و تکذیب خبر حذف یارانه های نقدی در روزهای اخیر بار دیگر همانند برخی از اظهارات دولتی ها به یک نمایش تبدیل شده است.

آخرین اخبار