۹۰ درصد آراء انتخابات ترکیه شمارش شد

تلویزیون ترکیه ساعاتی پس از پایان اخذ رأی در انتخابات ریاست جمهوری این کشور اعلام کرد که حدود ۹۰ درصد آراء تاکنون شمارش شده است.

آخرین اخبار