جمع آوری داروی مرگ آور اکسی الیت

معاون بهداشتی وزیر بهداشت از خطرناک بودن پودر و قرص های لاغری «اکسی الیت» خبر داد و ضمن جمع آوری این محصول آمریکایی ، از مردم خواست از خرید و مصرف آن خودداری کنند.

آخرین اخبار