پیشگیری از سکته قلبی و مغزی با حسگر ساخت محققان ایرانی

پژوهشگران دانشگاه حکیم سبزواری و دانشگاه مازندران ، موفق به ساخت زیست حسگر الکتروشیمیایی حساس به پراکسید هیدروژن شدند.

آخرین اخبار