مدیر مدرسه علمیه معصومیه شهرضا خبرداد؛

آغاز ثبت نام مدرسه علمیه خواهران معصومیه شهرضا/ تربیت بالغ بر ۴۵ مبلغ زن در شهرضا

مدیر مدرسه علمیه معصومیه شهرضا گفت: ثبت نام سال جاری مدرسه علمیه معصومیه شروع شده است و تا ۲۵ اسفندماه ادامه دارد.

آخرین اخبار