چمران از زبان چمران

چمران گفت: او در عین حال اینکه یک مدیر جهادی بود، یک فرد تحلیل‌گر سیاسی بود، البته سیاست‌مداری که سیاست او بر مبنا و پایه‌ی صداقت بود نه سیاست بازی.

دور جدید اکران‌های مردمی فیلم عمار برگزار می‌شود

دبیرخانه جشنواره مردمی فیلم عمار تعدادی از آثار جشنواره در قالب چهار لوح برای اکران مردمی در شهرها و روستاهای کشور آماده کرده است.

آخرین اخبار