واکنش سه مرجع تقلید به اکران رستاخیز +تصویر

سیدمجید بنی فاطمه نظر حضرات آیات علوی گرگانی و مکارم شیرازی را در خصوص فیلم «رستاخیز» منتشر کرد.

آخرین اخبار