فروش کل اکران نوروز ۹۴، معادل با فروش معراجی‌ها

فروش کل فیلمهای اکران نوروز ۹۴ تنها معادل فروش فیلم «معراجی‌ها» در اکران نوروز۹۳ شده است.

آخرین اخبار