شهروندان آمریکایی خواستار تجدیدنظر رئیس جمهور بعدی در سیاست‌های اوباما هستند

نتایج یک نظرسنجی جدید نشان می‌دهد که اکثر شهروندان آمریکایی بر این باورند که رئیس جمهور بعدی باید در اکثر سیاست‌های باراک اوباما تجدیدنظر کند.

آخرین اخبار