ازدواج؛ جهت‌یابی افکار انسان

مردی که ازدواج کرده اگر دو رکعت نماز به جا آورد این نماز او برتر است از این‌که مرد مجرّدی شبهایش را به نماز بایستد و روزهایش را روزه بگیرد.

آخرین اخبار