معاون سازمان میراث فرهنگی خبر داد

پیگیری حقوقی برای بازگشت اشیای تاریخی ایران از هلند و آمریک

معاون سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور از پیگیری حقوقی برای بازگشت تعدادی از اشیای تاریخی ایران از هلند و آمریکا خبر داد

آخرین اخبار