اکثریت شورای فقهی بانک مرکزی، فقیه نیستند

با اعلام اسامی اعضای جدید شورای فقهی بانک مرکزی مشخص شد، اکثریت آرا در این شورا با افراد غیر مجتهد بوده و نمی توان گفت مصوبات شورامنطبق با نظر شرع مقدس است.

از توجیه حذف نظرسنجی تا سوالی که بی جواب ماند؛ نتیجه نظرسنجی عملکرد هسته ای دولت کی منتشر می شود +تصاویر

سایت حامی دولت که نتیجه نظرسنجی درباره عملکرد هسته ای را مغایر با اهداف خودمی دید،اقدام به حذف نظرسنجی کردومدعی شد هر نظرسنجی ۲۴ ساعت در سایت منتشر می ماند.

این دبه‌ها ساخت آمریکاست/آیا تیم مذاکره کننده همچنان توجیه می‌کند؟

رفتارهای نامعقول آمریکا وشرکایش در غرب البته فقط به مذاکرات لوزان منتهی نشد و در طول ماه های اخیر نیز این اقدامات آمریکایی ها ادامه یافت.

آخرین اخبار