تصاویر تظاهرات هزاران آمریکایی علیه تبعیض نژادی در سنت‌لوئیس

هزاران نفر از مردم سنت‌لوئیس آمریکابار دیگر در اعتراض به مرگ یک نوجوان سیاهپوست توسط پلیس که انتقادات بسیاری را در سراسر آمریکا به همراه داشت تظاهرات کردند.

آخرین اخبار