در باب اظهارات جدید آیت الله؛

آقای هاشمی؛ روستایی یا شهری، برتری با کیست؟

سوال سوم: آقای هاشمی! برتری از آن شماست با اختلاس ها و ارتشاء های میلیاردی آقازاده تان؟ یا افضل و اکرم کسانی هستند که سروهای رشید خود را سر بریدند تا نظام جمهوری اسلام، وطن و ناموس این مملکت به تاراج نرود؟

در ادامه اظهار نظرهای عجیب هاشمی؛

روستازاده ای که روستاییان را تحقیر کرد/ آیا ملاک انقلابی بودن افراد، روستایی یا شهری بودن است؟

اخیرا هاشمی رفسنجانی در مصاحبه با یک نشریه حرف های عجیبی زده است، وی که در ماه های اخیر خیلی ها را از تیغ انتقاد و تمسخر یک طرفه خود گذرانده این بار روستائیان را با لحنی تحقیرآمیز خطاب قرار داد.

آخرین اخبار