باجناق الهام بازداشت شد

اکبر جباری، باجناق غلامحسین الهام به دلیل افترا به نظام در خصوص مسائل هسته ای، بازداشت شد.

آخرین اخبار