در همایش رو ملی مهندسی مطرح شد

آخوندی: آغاز بزرگترین پروژه ریلی کشور در روز چهارشنبه

وزیر راه و شهرسازی از آغاز بزرگترین پروژه ریلی کشور با دستور رییس جمهور در روز چهارشنبه خبر داد.

آخرین اخبار