توسط هیئت اجرایی انتخابات شهرضا صورت گرفت؛

عدم احراز صلاحیت ۶ نفر از نامزدها در اولین دور از ماراتن ۴۱ نفره انتخابات

بر اساس شنیده‌ها، هیئت‌ اجرایی انتخابات در شهرضا در اولین مرحله از احراز صلاحیت ها، صلاحیت ۶ نفر از ۴۱ نامزد انتخابات مجلس را تایید نکرد.

آخرین اخبار