در نشست خبری

ستاد مردمی مبارزه با تحجر و اسلام آمریکایی اعلام موجودیت کرد

جمعی از تشکل‌های طلاب، دانشجویان و مؤسسات فرهنگی با عنوان ستاد مردمی مبارزه با تحجر و اسلام آمریکایی اعلام موجودیت کردند.

آخرین اخبار