دعوای گوگل و مایکروسافت؛ مایکروسافت پاسخ مسدود شدن اپ یوتوب را با حذف جستجوگر گوگل می دهد

گویی شرکت ها دست به یکی کرده اند تا ویندوز فون مایکروسافت موفق نشود. پیشتر خبرهایی شنیده بودیم از اینکه شرکت های بازی ساز بزرگ دنیا برای مایکروسافت ناز می کنند تا این شرکت مستاصل شود و برای آنها شرایط بهتر مالی در نظر بگیرد.

آخرین اخبار