تمام کسانی که لباس زنانه پوشیدند+عکس

در تاریخ تکرار برخی وقایع اتفاقی است اما گاهی هم آینده برخی گروه ها و آدم ها به یک چیز گره می خورد. مثل گره خوردن سرنوشت اپوزیسیون با لباس زنانه.

آخرین اخبار