ناامیدی وایبر از ایران/ روسیه یک شبه جایگزین ایران شد

روسیه با بیش از ۱۰ درصد از کاربران رتبه اول و ایران نیز با بیش از ۹ درصد از ۲۸۰ میلیون کاربر وایبر رتبه دوم را به خود اختصاص داده اند.

آخرین اخبار