افزایش ۱۰ ریالی پیامک در بودجه ۹۴

معاون شرکت‌ مخابرات گفت: اقدام اخیر مجلس برای تعیین عوارض ۱۰ ریالی روی هر پیامک از سال ۹۴، روشی برای تأمین برخی هزینه‌های دولت است.

آخرین اخبار