کارخانه‌ای که از استخدام ۲۰۰۰ کارگر ایرانی محروم شد

قائم‌مقام گروه صنعتی انتخاب گفت: به‌شرط ساماندهی کالای وارداتی و افزایش خرید مردم، امکان جذب ۲هزار نیروی کار جدید را داریم.

آخرین اخبار