ام داوود کیست و اعمال آن چیست

نیمه رجب‌المرجب ، سومین روز از ایام البیض است، مومنان، فرصت نیمه رجب را غنیمت شمرده و اعمال این روز را به جا می‌آورند.

آخرین اخبار