کارگردانی آمریکا در کمدی مبارزه با داعش

قرار بود کشورهای حامی مقاومت، سرگرم نبرد با داعش شوند و فلسطین در حاشیه قرار بگیرد تا امنیت اسرائیل تضمین شود.

آخرین اخبار