فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا

امسال ۲۴ هزار و ۱۱۵ مورد تماس با مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ شهرضا برقرار شده است/ کشفیات انواع مواد مخدر در شهرضا ۱۹ درصد افزایش داشته است.

فرمانده انتظامی شهرضا گفت: ۲۴ هزار و ۱۱۵ مورد تماس با این مرکز در سال جاری برقرار شد که نسبت به سال گذشته ۱۲۶ درصد افزایش یافته است.

فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا

۷۲ درصد پرونده های ارجاعی به مرکز مشاوره کلانتری شهرضا منجر به مصالحه شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا گفت: با راه اندازی مرکز مشاوره کلانتری ۱۱ شهید بهشتی شهرستان ۷۲ درصد پرونده های ارجاعی به مرکز مشاوره منجر به مصالحه شده است.

آخرین اخبار