پیام آیت الله جوادی آملی به جان کری

اگر قدتان بلند است…

استاد حوزه علمیه قم گفت:به مسئولانی توصیه کرده‌ام به کری بگویید اگر قدتان بلند است برای این اساس است که بر روی ۷۰ میلیون قبر کشته‌های جنگ جهانی ایستاده‌اید.

آخرین اخبار