۵۰ مکان مذهبی در فهرست تخریب داعش

قرار گرفتن ۵۰ مکان مذهبی در موصل در فهرست تخریب گروهک داعش و کشف دو خودرو بمبگذاری شده در واسط از مهمترین اخبار امنیتی عراق است.

آخرین اخبار