رئیس دامپزشکی شهرضا خبر داد

بیش از ۴۹۰ مورد بازرسی از اماکن عرضه فرآورده‌های خام دامی در شهرضا

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان شهرضا از ۴۹۵ مورد بازرسی از اماکن عرضه فرآورده‌های خام دامی در شهرضا در ایام نوروز خبر داد.

آخرین اخبار