بازدید مجازی از مزار شهید همت ، مسجد جامع، میدان کوزه شهرضا

با استفاده از تصاویر پانوراما و ۳۶۰ درجه، امکان سفری مجازی برای مشاهده چند مکان در شهرستان شهرضا فراهم شد.

رئیس بهزیستی شهرضا مطرح کرد

استفاده از تجهیزات نوین در تحقق امنیت پایدار در پارک‌های شهرضا

رئیس بهزیستی شهرضا گفت: نظارت پلیس پارک‌ها و استفاده از تجهیزات و فن‌آوری‌های نوین نظارتی می‌تواند در تحقق امنیت پایدار در پارک‌های شهرضا مفید باشد.

آخرین اخبار