رئیس میراث فرهنگی شهرضا:

امامزاده شاهرضا و بازار تاریخی بیشترین مسافر را جذب کردند/ بازدید ۱۲ هزار نفز از شهرضا

رئیس اداره میراث فرهنگی و گردشگری شهرضا گفت: نزدیک به ۸۰ درصد مسافران در ایام نوروز از امامزاده شاهرضا دیدن کردند.

رئیس میراث فرهنگی شهرضا خبر داد

اقامت ۱۵۰ هزار مسافر نوروزی در شهرضا

رئیس میراث فرهنگی و گردشگری شهرضا گفت: از ابتدای نوروز تا ۱۵ فروردین ماه بیش از ۱۵۰ هزار مسافر نوروزی در شهرضا اقامت کردند.

رئیس میراث فرهنگی شهرضا خبر داد

بازدید ۱۰ هزار گردشگر از اماکن تاریخی شهرضا

رئیس میراث فرهنگی و گردشگری شهرضا گفت: از ابتدای نوروز تاکنون بیش از ۱۰ هزار مسافر نوروزی از اماکن تاریخی شهرضا دیدن کردند.

شهرضا در انتظار استقبال از مسافران بهاری

شهرستان شهرضا آماده استقبال و پذیرایی از مسافران نوروزی است.

مسئول میراث فرهنگی شهرضا:

بازسازی بازار سرپوشیده تاریخی شهرضا اعتباری بیش از ۵ میلیارد تومان نیاز دارد

مسئول میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرضا گفت: برای بازسازی بازار سرپوشیده تاریخی شهرضا اعتباری بیش از ۵ میلیارد تومان نیاز است.

آخرین اخبار