اتفاقی تحسین برانگیز در فوتبال زنان + تصویر

در یکی از مسابقات فوتبال زنان در اردن، به هنگام افتادن حجاب سر یکی از بازیکنان، دیگر بازیکنان دور او را گرفتند تا وی بتواند حجابش را درست کند.

آخرین اخبار