بازتاب بیانات مهم رهبر معظم انقلاب در بین صاحب نظران؛

تحریف‌کنندگان سیره امام در مسیری قرار نگیرند که سوابقشان از بین برود

رهبر معظم انقلاب اظهار داشتند: امام یک اصولی دارد، یک مبانی‌ای دارد. این اصول و خطوط را کنار هم بگذاریم یک شاکله ای از امام بزرگوار تشکیل خواهد شد.

آخرین اخبار