گزارش تصویری / عزاداری دانش آموزی بمناسبت شهادت امام هادی (ع)

مراسم عزاداری دانش آموزی بمناسبت شهادت امام هادی (ع) در مدیریت آموزش و پرورش شهرضا

حسینیه شهرضانیوز

بردباری در هنگام خشم

خویشتن دار باشی و خشم خود را فرو بری و بروز این خصلت، جز در موردی که قدرت ( بر اعمال خشم) داشته باشی و اعمال نکنی، محقق نمی شود.

نزدیک ترین فرد به انسان کامل در شهرری

حضرت عبدالعظیم نقل می‌کند: خدمت مولای خود امام هادی رسیدم وگفتم: ای پسر رسول خدا! مایلم دینم را به شما عرضه کنم، اگر موردپسند بود، بر آن ثابت باشم.

عاقبت درس آموز حرام خواران در شب معراج

امام هادی (ع) فرمود: ای داوود! حرام رشد و فزونی ندارد و اگر هم داشته باشد برکت ندارد و آن چه از حرام انفاق می شود پاداش ندارد

امامت در سنین کودکی رمز هدایت بشر است/حسابرسی آسان مشروط بر پذیرش ولایت امام هادی

امام جمعه موقت تهران گفت: رمز به امامت رسیدن بعضی امامان در کودکی هدایت بشر است. زیرا با این موضوع دل مومنان قرص و برای معاندین هم اتمام حجت خواهد شد.

آخرین اخبار