اولین بت شکن دیده به جهان گشود

مطابق روایتی که سید بن طاووس به نقل از شیخ صدوق و شیخ طوسی از امام موسی کاظم (ع)، در الاقبال آورده است، حضرت ابراهیم (ع) در نخستین روز ذی حجّه دیده به جهان گشوده و در همین روز، خداوند سبحان وی را به دوستی [خلیل] خویش برگزید.

آخرین اخبار