تصاویر | جلسه هماهنگی ایجاد مراکز نیکوکاری در مساجد

جلسه هماهنگی ایجاد مراکز نیکوکاری در مساجد با حضور مسئولین و روحانیون برگزار گردید

آخرین اخبار