امام جواد(ع) برای نجات از غم دنیا و گشایش روزی چه اذکاری توصیه کردند؟ / پاسخ امام به نامه علی‌بن‌مهزیار برای زلزله‌های مکرر اهواز

وجود امام جواد(ع) به سخاوت و جود در نزد همگان شناخته شده است و شیعیان در هنگام مشکلات و سختی های جاری زندگی به ایشان پناه می بردند، تا آنجا که… حضور ائمه در میان جامعه به علت بهره مندی از علم الهی سبب می شد تا شیعیان و حتی دیگر افراد در مسائل روزمره […]

آخرین اخبار