گفت‌وگوی تلویزیونی روحانی درباره "جمع‌بندی" مذاکرات هسته‌ای

امروز روز بیانیه مشترک بود؛ ۲ ماه دیگر روز توافق است

حسن روحانی رئیس‌جمهور کشورمان گفت: در واقع امروز روز بیانیه مشترک بود؛ چند روز بعد آن زمانی که سازمان ملل تصویب می‌کند می‌شود روز نهایی شدن.

فرماندار شهرضا:

 رعایت قیمت اجناس برای کلیه کسبه و بازاریان واجب است

فرماندار شهرستان شهرضا گفت: رعایت قیمت اجناس برای کلیه کسبه و بازاریان واجب است و درصد سود باید به گونه ای محسوب شود که در حق مردم اجحاف صورت نگیرد.

آخرین اخبار