با حضور فرماندهان بسیج و سپاه

یادواره شهدای محله منوچهر آباد و ۷۲۵ شهید شهرستان شهرضا برگزار شد

امام شناسی و تبعیت از ولایت از ویژگی های همه شهیدان بوده است و این ویژگیها آنان را از دیگر افراد متمایز میسازد .

آخرین اخبار