پیشوای اهل تسنن و ارادت او به اهل بیت

«محمد بن ادریس شافعی» (۱۵۰-۲۰۴ ه.ق) مشهور به «امام شافعی» پیشوای مذهب «شافعی» از چهار مذهب اهل سنت است. او متولد غزه در کشور فلسطین[۱] است

آخرین اخبار