پرشکوهترین نرمش قهرمانانه تاریخ/چرا امام حسن با معاویه صلح کرد؟

دلایل صلح امام حسن(علیه السلام) با معاویه از آنجا که دارای ظرایف بسیاری است، توسط بسیاری از اندیشمندان دینی مورد بررسی قرار گرفته و کتب بسیاری پیرامون آن نوشته شده است.

آخرین اخبار