کدام امام قبل از سن بلوغ ازدواج کرد؟

اما نکته این است که مأمون با اصرار و به ستوه درآوردن آن حضرت، ایشان را وادار به ازدواج با دخترش کرد. درست است که مأمون، امام رضا علیه السلام را به شهادت رسانده اما نباید فراموش کرد که او شخص اول حکومت و خلافت بود و قدرت فراوانی داشت و مخالفت با او و […]

آخرین اخبار