نزدیک ترین فرد به انسان کامل در شهرری

حضرت عبدالعظیم نقل می‌کند: خدمت مولای خود امام هادی رسیدم وگفتم: ای پسر رسول خدا! مایلم دینم را به شما عرضه کنم، اگر موردپسند بود، بر آن ثابت باشم.

داستان برخورد مامون با امام جواد در دوران کودکی

وقتی امام جواد(ع) به دنیا آمد، امام رضا(ع) فرمود: حق تعالی فرزندی به من عطا کرد که همچون موسی بن عمران دریاها را می شکافد و مثل عیسی بن مریم خداوند مادرش را مقدس گردانیده و او طاهر و مطهر آفریده شده است.

آخرین اخبار