امام جمعه موقت شهرضا:

حادثه مکه عمدی بوده است /مسئولان کشور در مقابل عربستان با این همه ظلم و ستم کوتاه نیایند

امام جمعه موقت شهرضا گفت: : وزارت امورخارجه باید به صورت جدی این قضیه را پیگیری کند و یک هیئت کارشناسی متخصص به مکه بفرستد، خود عربستان یک هیئت تشکیل دهد خودش مجرم و قاضی، چنین چیزی امکان پذیر نیست.

آخرین اخبار