واکنش عضو مجلس خبرگان به اظهارات رفسنجانی:

زیر سوال بردن دولت سوریه ، ریختن آب به آسیاب دشمن است

امام جمعه قائم شهر در اعتراض به سخنان عجیب هاشمی گفت: مقاومت دولت سوریه را زیر سوال بردن آب در آسیاب دشمن ریختن است.

آخرین اخبار